Corona nieuws

Hierbij een korte Corona update vanuit het bestuur:

Helaas is het vanaf zondag 28 november 2021 alleen toegestaan om te tennissen tussen 05.00 - 17.00 uur.

Dus bijvoorbeeld ook de tennislessen in de avond komen voorlopig te vervallen, verdere info komt via Arthur.

Zie volledig bericht op de pagina van de www.knltb.nl.

Overige regels:

- geen publiek, dus ook geen ouders e/o overige familieleden

- 1,5 meter afstand op het park (voor iedereen vanaf 18 jaar)

- een geldige QR-code indien je de kantine in gaat (voor iedereen vanaf 18 jaar).

 

 

Corona toegangsbewijs nodig voor kantine en terras

Vanaf zaterdag 6 november zijn wij van overheidswege verplicht iedereen van 18 jaar en ouder die gebruik maakt van onze faciliteiten te controleren op het Corona toegangsbewijs (CTB). Dit betekent voor bezoekers van T.V. 't WOUD:

  • tennissen: geen CTB nodig
  • bezoek tennispark (buiten): geen CTB nodig
  • bezoek terras en kantine: wel CTB nodig
  • gebruik kleedkamers, douches en toilet: wel CTB nodig

De CTB controle wordt uitgevoerd door de aanwezige functionaris.

Samen krijgen we Corona onder controle.

Winteravond 2021-2022

Nu het open toernooi geweest is en de clubkampioenschappen zaterdag 11 september eindigen is er weer tijd voor de winteravondcompetitie. Ook dit keer is Sander Knol de organisator. De planning start op 14 september, schrijf je dus snel in via het deelnameformulier. Om de verwerking zo soepel mogelijk te laten verlopen geldt het dringende advies om je bondsnummer te selecteren. En nog een tip: Vul bij tijdstip en datum alleen Ja in als je verhinderd bent op die tijd of datum.

Verdere gegevens kun je vinden via de index pagina.

Zomeravond 2021

We hebben er even op moeten wachten, maar we mogen eindelijk weer in een georganiseerde vorm onderlinge wedstrijden spelen. Dit betekent ook dat we weer gaan beginnen met de zomeravondwedstrijden op dinsdag- en donderdagavond.

Bij voldoende inschrijvingen gaan we zo snel mogelijk van start!

Opgeven kan wederom via het inschrijfformulier op de website van TV ’t Woud. De indelingen en de partijen kun je via de algemene startpagina vinden.

Uiteraard houden we hierbij wel rekening met de geldende coronamaatregelen en kan het terras helaas (nog) niet open. Er wordt achter de schermen overigens wel hard gewerkt aan een mogelijkheid om het terras op een middag per week te openen. Maar daarover later meer.

Werkgroep Padel banen / enquête / uitnodiging gratis proeflessen

Beste leden,

Graag willen wij jullie informeren over de gang van zaken en volgend op de enquête met betrekking tot de eventuele aanleg van Padel banen bij TV ’t Woud. De volledige uitslag van alle ingevuld enquêtes (bijna 100!) zullen we binnenkort op de website publiceren en daar verder toelichten.

Zoals inmiddels wel bekend, is Padel een snel opkomende en populaire racketsport en zijn er naast tennissers ook veel nieuwe sporters in diverse leeftijdsgroepen geïnteresseerd in deze leuke en spectaculaire sport. Er zijn veel overeenkomsten met tennis, zoals de telling, competities en toernooien, het net en bv. in of uit, maar het grote verschil is dat het een wat kleinere baan is, omrand door een deels glazen kooi, een Padel racket en een lichtere bal en het alleen als dubbelspel en met onderhands serveren gespeeld wordt. De glazen wanden van de kooi zijn onderdeel van het spel en mogen geraakt/gebruikt worden; zo mag de bal na 1 stuit bv. via het glas gespeeld worden (min of meer zoals Squash, maar dan niet op een halve baan tegen een muur, maar op een hele baan met een net in het midden). Op de website van de KNLTB – waar Padel ook onder valt – is heel veel meer informatie te vinden (zie www.nlpadel.nl). We zijn voornemens gratis Padel Clinics te organiseren voor onze leden die daar behoefte aan hebben (en dat heeft ruim 65% van de ingevulde enquêtes!) daarover later meer.

Open toernooi 2021

Ondanks de corona perikelen gaan we dit jaar weer ons Open toernooi organiseren, van 21 t/m 29 augustus. Hopelijk lukt dat. Er is weer een ruim aanbod aan mogelijkheden van speelsterkte 8 t/m 3.

Inschrijven doe je via www.mijnknltb.toernooi.nl.

Tot ziens op het toernooi.